Správa firemních počítačových sítí (outsourcing)

Správa počítačové sítě je náročná činnost, ke které je potřeba rozsáhlé technické zázemí a znalosti, jež je třeba stále obnovovat. Velké firmy mívají vlastní oddělení, které se o tuto činnost stará, a na jehož provoz uvolňují nemalé finanční prostředky. Mnohem výhodnější, pohodlnější a levnější řešení je přenechat tuto nelehkou a zodpovědnou práci specialistům.
Spravujeme sítě nejrůznějším společnostem. Lze tedy předpokládat rozsáhlé zkušenosti. Sledujeme informační prameny a máme vždy informace o nejnovějších technologiích, které můžeme použít ke zvýšení efektivity Vaší počítačové sítě.

Přehled

kompletní dohled a monitoring celé sítě
pravidelné prohlídky
kontrola stavu celé sítě
kontrola softwarového vybavení
správa uživatelských účtů
správa serverů i jednotlivých stanic
správa připojení k internetu
servisní zásah technika ve sjednaném termínu
konzultace a nonstop poradenství
upřednostnění před ostatními zákazníky jak časové tak i cenové
bezplatné zapůjčení techniky po dobu opravy zařízení

Vize vlastního správce sítě je velice lákavá představa, která vzbuzuje pocit bezpečí, operativnosti a informovanosti. Na druhé straně je však také nákladná. Tento profesionál, pokud profesionálem chce zůstat, potřebuje k dispozici relativně velké množství času, techniky, softwaru a certifikací. Toto je celková hodnota "vlastního správce počítačové sítě". V případě dodavatelského řešení správy vaší společnosti platíte pouze paušální poplatek a nadstandardní úkony, které správa sítě nezahrnuje (tzn., že byste je museli externí firmě zadat tak jako tak). Naše řešení vzdálené správy Vám pomůže se cítit úplně stejně jako v případě přítomnosti "Vašeho správce IT". Vzdálená správa nám umožňuje okamžitě řešit problémy na úrovni vašeho serveru, stanic, tiskáren a uživatelů.

Podporujeme zejména produkty Microsoft, nejčastěji pak:

MS Windows 7/8/10
MS Windows Server 2008/2012/2016
MS Office 2010/2013/2016 (MS Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint…)
MS SQL Server
MS Exchange Server
MS Internet Explorer

Zabýváme se také slaboproudými instalacemi a tvorbou speciálních dokumentací.