Partnerství
banner

Společnost invita s.r.o.realizuje v rámci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.12 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji, Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt pod názvem Další vzdělávání kadeřníků v Karlovarském kraji, reg. číslo CZ.1.07/3.2.12/04.0019., který je zaměřen na rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro kadeřníky, především v oblasti nových trendů a technik v Karlovarském kraji, kdy nabídka vzdělávání pro tuto cílovou skupinu nedostatečná.
Tento projekt je financován z prostředků EU.
banner

Společnost invita s.r.o. se v rámci udržitelnosti stala partnerem projektu Revitalizace komunikací včetně víceúčelových stezek pro pěší a cyklisty v Chebu, CZ.1.09/1.2.00/29.00648 . Projekt byl financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

 • Nositel projektu: Město Cheb
 • Výše dotace: 18,4 mil. Kč
 • Datum zahájení: 1.8.2011
 • Datum ukončení: 29.02.2012

Cíl projektu:

 • regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí a objektů vedoucí k jejich oživení a znovu využití
 • zvýšení bezpečnosti silničního provozu
 • zlepšení komunikačních podmínek pro pěší a cyklisty
 • rozšíření parkovacích míst ve městě
 • zvýšení kvality života převážně místních obyvatel
 • zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a investory


Společnost invita se v rámci udržitelnosti stala partnerem projektu Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu. Projekt byl financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Cíl projektu:

 • regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyužití
 • zvýšení kvality života převážně místních obyvatel
 • zvýšení bezpečnosti silničního provozu
 • zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a investory

Další podrobné informace naleznete na stránkách města Chebu - zdeSpolečnost invita s.r.o. se v rámci udržitelnosti stala partnerem projektu Revitalizace zahrad mateřských škol –I., CZ.1.09/1.2.00/16.00292 . Projekt byl financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

 • Nositel projektu: Město Cheb
 • Výše dotace: 27,7 mil. Kč
 • Datum zahájení: 1.7.2008
 • Datum ukončení: 30.11.2010

Cíl projektu:

 • revitalizace a úpravy zahrad mateřských škol v Chebu – I. část
 • zpřístupnění části zahrady veřejnosti
 • rozsáhlé vegetační, sadové a terénní úpravy
 • modernizace mobiliáře
 • výstavba nového dětského hřiště v ulici Osvobození

Další podrobné informace naleznete na stránkách
http://www.cheb.cz/revitalizace-zahrad-materskych-skol-i/d-927433/p1=21609